JAN ALINČE, SEMESTRÁLNÍ PROJEKT V ATELIERU VLADIMÍRA KRÁTKÉHO, ZIMNÍ SEMESTR 2007/2008, FA ČVUT