JAN ALINČE, SEMESTRÁLNÍ PROJEKT V ATELIERU ROMANA KOUCKÉHO, LETNÍ SEMESTR 2007/2008, FA ČVUT